Редовна чланарина

Чланарина за сезону 2020/2021. на месечном нивоу износи 2.400 динара, односно 300 динара по једном КАДАР[24] часу.

За плаћање читаве сезоне унапред која траје десет месеци, одобрава се попуст од 24% и износи 18.240 динара.

Сваки члан уже породице плаћа 50% од цене редовне чланарине.

Специјална позивница

Свако ко је некада похађао часове у Студију КАДАР[24] има право на специјалну позивницу, односно ВИП чланарину која износи 1.600 динара.

Специјална позивница се не може пренети на друго лице, већ је искључиво привилегија ”старих” Кадроваца.

Вредно, а бесплатно!

Талентована деца чији родитељи нису у могућности да плате чланарину, имаће прилику да бесплатно похађају часове.

Такође, Студио КАДАР[24] задржава право на месечно стипендирање својих најбољих полазника:

  • Максимално три 100% стипендије;
  • Максимално шест 50% стипендије;
  • Максимално девет 24% стипендије.

Начин уплате чланарине

Прва чланарина уплаћује се непосредно по упису. Касније, чланарина се уплаћује до 10-ог у месецу.

Након готовинске уплате, родитељима се издаје признаница о уплати месечне котизације/чланарине. Прикупљени новац се уплаћује на рачун Удружења ПАРАДОКС група.

Чланарина се може платити и на текући рачун Удружења ПАРАДОКС група, преко банке/поште.

Пример уплатнице за плаћање месечне чланарине