Редовна чланарина

Чланарина за сезону 2023/2024. на месечном нивоу износи 3.200 динара, односно 400 динара по једном КАДАР[24] часу. За плаћање читаве сезоне унапред која траје десет месеци, одобрава се попуст од 24% и износи 24.320 динара. Сваки члан уже породице плаћа 50% од цене редовне чланарине, односно 1.600 динара.

Специјална позивница

Свако ко је похађао часове у Студију КАДАР[24] најмање две године у континуитету, има право на специјалну позивницу, односно ВИП чланарину која износи 2.400 динара. Специјална позивница се не може пренети на друго лице, већ је искључиво привилегија „старих” Кадроваца.

Вредно, а бесплатно!

Талентована деца чији родитељи нису у могућности да плате чланарину, имаће прилику да бесплатно похађају часове.

Такође, Студио КАДАР[24] задржава право на месечно стипендирање својих најбољих полазника:

Максимално три 100% стипендије;

Максимално шест 50% стипендије;

Максимално девет 24% стипендије.

Начин уплате чланарине

Прва чланарина уплаћује се непосредно по упису. Касније, чланарина се уплаћује до 10-ог у месецу.

Након готовинске уплате, родитељима се издаје признаница о уплати месечне котизације/чланарине. Прикупљени новац се уплаћује на рачун Удружења ПАРАДОКС група.

Чланарина се може платити и на текући рачун Удружења
ПАРАДОКС група, преко банке/поште, број рачуна
(UniCredit Bank) 170-0030023364000-64

Пример уплатнице за плаћање месечне чланарине