Програм

Рад Студија КАДАР[24] конципиран је на основу плана и програма академских студија драмских уметности. Он је прилагођен узрасту полазника и сведен на пружање елементарног образовања из области позоришта, филма, телевизије и интернета.

добра пракса

Полазници Студија КАДАР[24], по методу француских уметничких школа, изучавају многе области: глуму, режију, сценарио, монтажу, музику, кореографију, костимографију, сценографију, дизајн […] Програм Студија КАДАР[24] обрађује теме које се тичу деце и младих и које предлажу полазници. Пролазећи кроз комплетан процес стварања позоришне представе, кратких играних и документарних филмова, телевизијских емисија и веб сајта, деца и млади имају прилику да испоље све своје таленте. Главни задатак стручног тима Студија КАДАР[24] је да подстакне дечју машту и креацију. Полазници се деле у групе, где је максималан број шеснаест.

Škola glume za decu Valjevo

СТВАРАЛАЧКИ ЦИКЛУС

Један циклус, или сезона у Студију КАДАР[24] траје десет месеци и подељен је у две радне фазе. Тематске целине одређене су на седмичном нивоу.

Прва, припремна фаза у трајању од четири месеца, заснива се на стицању основног познавања из области позоришне и филмске уметности, телевизије и интернета. Суштина ове фазе рада је игра и ослобађање тела и маште, како би се појачао стваралачки капацитет полазника.

Кроз низ прилагођених и циљаних вежби, посебна пажња се усмерава на развој говорног апарата (техника гласа) и дикцију, телесну координацију и моторику – развој свести о сопственом телу и његовим могућностима (сценски покрет), артифицијелност покрета, концентрацију и меморију, опажање, изражавање емоција, као и откривање индивидуалности.

У фокусу прве фазе су и вежбе импровизација, које дају најбољи резултат у примени усвојеног знања.

Паралелно, полазници се упознају са граматиком филмског језика, законитостима телевизије и културом медија.

Друга, стваралачка фаза, траје шест месеци. Рад је умногоме базиран на практичним вежбама, у складу са израженим склоностима полазника.

Овог пута циљ је да се стечено знање оживи и прерасте у функционално.

Кадровци имају прилику да раде на позоришној представи, кратким документарним и играним филмовима, ТВ емисији и веб порталу.

Зависно од степена ангажмана и тема које се наметну у процесу рада, тим КАДАР[24] креира драмски текст, филмске, веб и сценарије за ТВ емисију.

Јавним приказивањем свих креација насталих у продукцији Студија КАДАР[24] заокружен је један стваралачки циклус, односно завршава се једна сезона.

Dušica Jakovljević Kadrovac

Очекивано

Постоје одређени резултати, који су након обе фазе рада искуствено доказани.

Сваки полазник оствари значајан напредак у мисаоној, говорној и телесној артикулисаности и богатијој машти. Инсистирањем на развоју критичког мишљења и слободи изражавања, јача се самопоуздање. Јавни наступи и било који вид самоиницијативног деловања, не представљају баријеру.

Освешћивањем сопствене индивидуалности унутар групе и неговањем тимског духа, деци и младима се омогућава боље прилагођавање личном окружењу.

Гарантовано

Игра их подстиче да се ослободе стега које данашња култура и трендови намећу.

Смислени процес рада изоштриће њихова чула и обогатити знање из области драмске и филмске уметности, као и културе медија.

У сваком случају, количина корисних ствари добијених оваквим начином рада, тешко је мерљива. Оно што са сигурношћу потврђујемо јесте позитиван утицај на професионалну оријентацију детета.

Miloš Stepanović filmska klapa

У Четвртој школи

Студио КАДАР[24] је место где се негује сензибилни дечији дух, подстиче машта и исконска радозналост младог човека. Охрабрује се критичко мишљење и посебна пажња се води о афинитетима сваког појединца.

Термини часова

Уторак, од 19.30 до 21 сат
Четвртак, од 19.30 до 21 сат
Субота, од 11 до 12.30
и од 12.30 до 14 сати

Креативна база

Свечана сала, ОШ ”Нада Пурић”
Владике Николаја 33, Ваљево
Инфо моб. 060 72 72 369
Е-пошта: kontakt@kadar24.com