Програм

Рад Студија КАДАР[24] конципиран је на основу плана и програма академских студија драмских уметности. Он је прилагођен узрасту полазника и сведен на пружање елементарног образовања из области позоришта, филма, телевизије и интернета.

добра пракса

Полазници Студија КАДАР[24], по методу француских уметничких школа, изучавају многе области: глуму, режију, сценарио, монтажу, музику, кореографију, костимографију, сценографију, дизајн […] Програм Студија КАДАР[24] обрађује теме које се тичу деце и младих и које предлажу полазници. Пролазећи кроз комплетан процес стварања позоришне представе, кратких играних и документарних филмова, телевизијских емисија и веб сајта, деца и млади имају прилику да испоље све своје таленте. Главни задатак стручног тима Студија КАДАР[24] је да подстакне дечју машту и креацију. Полазници се деле у групе, где је максималан број дванаест.

Škola glume za decu Valjevo

СТВАРАЛАЧКИ ЦИКЛУС

Један циклус, или сезона у Студију КАДАР[24] траје десет месеци и подељен је у две радне фазе. Тематске целине одређене су на седмичном нивоу.

Прва, припремна фаза у трајању од четири месеца, заснива се на стицању основног познавања из области позоришне и филмске уметности, телевизије и интернета. Суштина ове фазе рада је игра и ослобађање тела и маште, како би се појачао стваралачки капацитет полазника.

Кроз низ прилагођених и циљаних вежби, посебна пажња се усмерава на развој говорног апарата (техника гласа) и дикцију, телесну координацију и моторику – развој свести о сопственом телу и његовим могућностима (сценски покрет), артифицијелност покрета, концентрацију и меморију, опажање, изражавање емоција, као и откривање индивидуалности.

У фокусу прве фазе су и вежбе импровизација, које дају најбољи резултат у примени усвојеног знања.

Паралелно, полазници се упознају са граматиком филмског језика, законитостима телевизије и културом медија.

Друга, стваралачка фаза, траје шест месеци. Рад је умногоме базиран на практичним вежбама, у складу са израженим склоностима полазника.

Овог пута циљ је да се стечено знање оживи и прерасте у функционално.

Кадровци имају прилику да раде на позоришној представи, кратким документарним и играним филмовима, ТВ емисији и веб порталу.

Зависно од степена ангажмана и тема које се наметну у процесу рада, тим КАДАР[24] креира драмски текст, филмске, веб и сценарије за ТВ емисију.

Јавним приказивањем свих креација насталих у продукцији Студија КАДАР[24] заокружен је један стваралачки циклус, односно завршава се једна сезона.

Dušica Jakovljević Kadrovac

Очекивано

Постоје одређени резултати, који су након обе фазе рада искуствено доказани.

Сваки полазник оствари значајан напредак у мисаоној, говорној и телесној артикулисаности и богатијој машти. Инсистирањем на развоју критичког мишљења и слободи изражавања, јача се самопоуздање. Јавни наступи и било који вид самоиницијативног деловања, не представљају баријеру.

Освешћивањем сопствене индивидуалности унутар групе и неговањем тимског духа, деци и младима се омогућава боље прилагођавање личном окружењу.

Гарантовано

Игра их подстиче да се ослободе стега које данашња култура и трендови намећу.

Смислени процес рада изоштриће њихова чула и обогатити знање из области драмске и филмске уметности, као и културе медија.

У сваком случају, количина корисних ствари добијених оваквим начином рада, тешко је мерљива. Оно што са сигурношћу потврђујемо јесте позитиван утицај на професионалну оријентацију детета.

Miloš Stepanović filmska klapa

У Четвртој школи

Студио КАДАР[24] је место где се негује сензибилни дечији дух, подстиче машта и исконска радозналост младог човека. Охрабрује се критичко мишљење и посебна пажња се води о афинитетима сваког појединца.

Термини часова

Понедељак, од 19.30 до 21 сат
Петак, од 19.30 до 21 сат
Субота, од 10 до 14 сати

Креативна база

Свечана сала, ОШ ”Нада Пурић”
Владике Николаја 33, Ваљево
Инфо моб. 060 72 72 369
Е-пошта: kontakt@kadar24.com