Укратко

Рад Студија Кадар 24 конципиран је на основу плана и програма академских студија драмских уметности. Он је прилагођен узрасту полазника и сведен на пружање  најелементарнијег образовања из области позоришта, филма, телевизије и интернета.

Искуство добре праксе

Полазници Студија Кадар 24, по методу француских уметничких школа, изучавају многе области: глуму, режију, сценарио, монтажу, музику, кореографију, костимографију, сценографију, дизајн (…)

Програм Студија Кадар 24 обрађује теме које се тичу деце и младих и које предлажу полазници.

Пролазећи кроз комплетан процес стварања позоришне представе, кратких играних и документарних филмова, телевизијских емисија и веб сајта, деца и млади имају прилику да испоље све своје таленте.

Главни задатак стручног тима Студија Кадар 24 је да подстакне дечју машту и креацију.

Полазници се деле у групе, где је максималан број дванаест.

Стваралачки циклус

Један циклус у Студију Кадар 24 траје 32 недеље и подељен је у две радне фазе. Тематске целине одређене су на седмичном нивоу.

Прва, припремна фаза, у трајању од три месеца, заснива се на стицању основног познавања из области позоришне и филмске уметности, телевизије и интернета. Суштина ове фазе рада је игра и ослобађање тела и маште, како би се појачао стваралачки капацитет полазника.

Кроз низ прилагођених и циљаних вежби, посебна пажња ће бити усмерена на развој говорног апарата (техника гласа) и дикцију, телесну координацију и моторику – развој свести о сопственом телу и његовим могућностима (сценски покрет), артифицијелност покрета (балет и плес), концентрацију и меморију, опажање, изражавање емоција, као и откривање индивидуалности.

У фокусу прве фазе су и вежбе импровизација, које дају најбољи резултат у примени усвојеног знања.

Друга, стваралачка фаза, траје пет месеци. Рад је умногоме базиран на практичним вежбама, у складу са израженим склоностима полазника.

Овог пута циљ је да се стечено знање оживи и прерасте у функционално.

То значи да ће полазници радити на позоришној представи, кратким документарним и играним филмовима, ТВ емисији и веб порталу.

Зависно од степена ангажмана и најдоминантнијих тема које се наметну у процесу рада, тим Кадар 24 креираће драмски текст, филмске, веб и сценарије за ТВ емисију.

Јавним приказивањем свих креација насталих у продукцији Студија, заокружен је један стваралачки циклус.

Очекивани резултати

Постоје одређени резултати, који су након обе фазе рада искуствено доказани.

Сваки полазник оствариће значајан напредак у мисаоној, говорној и телесној артикулисаности и богатијој машти. Инсистирањем на развоју критичког мишљења и слободи изражавања, јача се самопоуздање. Јавни наступи и било који вид самоиницијативног деловања, неће им представљати баријеру.

Освешћивање сопствене индивидуалности унутар групе и неговање тимског духа омогућиће им боље прилагођавање личном окружењу.

Игра ће их натерати да се ослободе стега које данашња култура и трендови намећу.

Смислени процес рада изоштриће њихова чула и обогатити знање из области драмске и филмске уметности, као и културе медија.

У сваком случају, количина корисних ствари добијених оваквим начином рада, тешко је мерљива. Оно што са сигурношћу потврђујемо јесте огроман позитиван утицај на професионалну оријентацију детета.