БОСИС – Добро упакована фешта

Одавно нам је познато да је суштина најбитнија. Оно што чини квалитетним и вредним пажње неко дело, или производ јесте његов садржај. Он може имати и различите квалитативне вредности, али да би допрео…

Цела прича

Нема више.

Не може више да учита.