Вилијам Шекспир је свечовек

Вилијам Шекспир, највероватније нам је дошао 23. априла 1564. Само телом отишао истог дана, 1616. године. Данас када славимо мајстора осликавања људске душе стихом, верујем да се он поново родио. И да се…

Цела прича

Нема више.

Не може више да учита.