Химна Светом Сави

Химна Светом Сави, или Светосавска химна се обично изводи на Савиндан – 27. јануара, по новом календару.

Књижевник и оснивач Српског народног позоришта Јован Ђорђевић записао је да је химна посвећена Светом Сави први пут јавно изведена 1839. године на ђачкој прослави у Сегедину. За аутора стихова наводи се његов професор Павле Стаматовић.

Велики српски историчар Димитрије Руварац, ослањајући се на песмарицу из 1845. године, закључио је да је песма највероватније настала негде у Срему. Највероватније из пера неког ко је са Сремом имао дубоке везе. У тадашњем тексту, уз Србију, помињао се само Срем.

Доцнији истраживачи као аутора помињали су Јована Григоријевића, епископа вршачког и карловачког. Он је, наводно, ове стихове написао још 1735. године, али то никада није доказано.

Као могући стихотворац помињан је и Васа Живковић (1819 – 1891.), свештеник и песник из Српске Спарте, како су некада звали Панчево. Међутим, Душан Ковачевић, професор на катедри за историју Универзитета у Новом Саду, у потпуности негира такву тврдњу.

За једног од аутора химне светом Сави се сматра српски православни свештеник Никола Беговић.

О аутору химне

Никола Беговић је школе учио у Костајници, Слуњу и Плашком где је у Епископском клерикалном училишту оспособљен за учитеља. У Српској основној школи у Костајници био је учитељ 1842. и 1843. године. За ђакона је рукоположен 1844. године, а следеће године за свештеника.

Био је парох у Петрињи, потом у Перни, а од 2. априла 1862. до 20. априла 1895. године у српској православној цркви Светог Николе у Карловцу. У карловачким школама је предавао веронауку.[2] Био је и духовни учитељ Николе Тесле који је за време свога гиманзијског школовања у Карловцу (1870 – 1873. године) био редован у Српској цркви светог Николе. [3]

Бавио се и књижевним радом. Као књижњвник радио је много. Написао је више прилога за историју народне цркве, затим више популарних чланака о Српској православној цркви, српске црквене беседе (“Литургика”), радио је и на пољу лепе књиге оригинално и у преводима, певао је и песме.

Сакупио је „Народне пјесме крајишких Срба“, а сматра се да је један од аутора “Химне светом Сави”. Бавио се лексикографским и етнографскимпитањима.

Још увек не можемо са потпуном сигурношћу навести аутора, или ауторе Химне Светом Сави.

Ипак, видео који следи има своје ауторе. То су деца једног лесковачког хора и ваљевског студија.

Химна Светом Сави – видео

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=Ys46P_Y9YkM” width=”680″ height=”320″ showinfo=”no” rel=”no” theme=”light” https=”yes”]

Види и ове приче...