Школа глуме

Подстакнути свакодневним бављењем феноменом глуме и драмске уметности уопште, имамо за циљ да своје искуство и размишљања поделимо и пренесемо их деци различитог узраста.

У времену када су најмлађи изложени штетном утицају масмедија, опште конфузије по питању правих вредности и  преоптерећености наставним плановима, деци је потребна слобода.

Игра ослобађа

Слобода у смислу израза њихових мисли, жеља и тежњи. Сваки вид бављења неким ваннаставним активностима (спорт, музичке дисциплине, разне школске секције, учење страних језика…), свакако је веома користан за развој детета.

Школа глуме је, ипак, нешто другачије. Она пружа много већу ширину и што је најважније, директну примењивост у различитим животним ситуацијама и околностима. Глума захтева и спој додатних дисциплина и талената. Они нису обавезни, али су пожељни. Музикалност, плесне вештине, извесне акробатске способности, неке су од њих. Самим тим отварају се путеви за истраживање разних, често и скривених талената.

База ове драмске дисциплине је игра. Глумачка игра заснива се на спровођењу радње одређеног лика у датим околностима, у сврху извршења циља (задатка), а у садејству с другим ликовима. С тим у вези, сасвим је јасно колику креативну слободу глума пружа.

Kadar24_blog_Skola_glume
Почетак рада Студија Кадар 24, април 2012.

Игра је неопходна сваком људском бићу. Она ослобађа! Развија машту, растерећује и обогаћује дух, открива разне индивидуалне афинитете и недостатке. Најзад, кроз игру је могуће врло прецизно увидети неке од главних карактеристика личности и њеног понашања. Зато је она веома важан чинилац у развоју детета.

Све мање клинаца данас има простора и воље за играњем у већим групама. Лако их одвлачи виртуелни свет компјутера, лош и њима неприлагођен садржај ТВ програма. Деца упадају у замку прераног одрастања које друштвено-социјалне прилике намећу. Тиме губе право на испуњено и безбрижо детињство.

Школа глуме

Наш циљ с идејом школа глуме је да на што безазленији начин, кроз игру, квалитетну и креативну атмосферу помогнемо деци, а самим тим и њиховим родитељима и наставном особљу. Желимо да се отворе ка спољном свету, како бисмо заједно откривали потенцијале и личне склоности, а уобличавали већ изражене.

Опште је позната чињеница да стваралачки процеси јачају ментални склоп и имају важан удео у формирању личности. Бављење глумом има нарочиту вредност, јер при креацији захтева огромну дозу интроспекције, изоштравње свих чула, концентрације и меморије, као и много већу отвореност и усмереност ка окружењу.

Иако смо мишљења да у процесу стварања не треба хрлити ка резултату, он је неминован, у позитивном смислу. Неколицина деце ће се у будућности определити за неки смер драмске уметности. Некима ће стечено знање помоћи да лакше донесу одлуке о одабиру професије.

Једно је сигурно – свако дете које студиозно и без резерве приступи раду на часовима, временом ће осетити велики напредак у развоју самопоуздања, комуникативности, брзине прилагођавања у новонасталим ситуацијама, креативности и спремности на прихватање непознатог.

Види и ове приче...